Zwiększenie mocy dostępnej na odcinku
sieci trakcyjnej. Dodatkowe źródło zasilania sieci
trakcyjnej przyłączane do podstacji trakcyjnej
kolejowej (PT) lub kabiny sekcyjnej (KS).
Skrócenie czasu realizacji systemów
zasilania dla sieci trakcyjnej nawet o 70%
w związku z brakiem konieczności doprowadzania
linii zasilających wysokiego napięcia.
Medal Prezesa SEP,
wyróżnienie w kategorii infrastruktura
zasileniowa i elektroenergetyczna


ZOBACZ NASZE REALIZACJE


   MOBI-TRAK jest modułowym mobilnym magazynem energii.

Pełni funkcję autonomicznej podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej. Składa się z modułów bateryjnych zapewniających uzyskanie napięcia wyjściowego
o parametrach pozwalających na współpracę z siecią trakcyjną w celu poprawy jej parametrów elektrycznych oraz efektywnego jej wykorzystania (rekuperacja).
Moduły bateryjne są konfigurowane za pomocą matrycy odłącznikowo-stycznikowej pozwalającej zestawić wymagany układ zasilania.

Zintegrowanie MOBI-TRAK z siecią trakcyjną następuje za pośrednictwem modułów certyfikowanego pola 3 kV DC.

Kluczowym parametrem funkcjonalności urządzenia jest zasilanie urządzenia realizowane z sieci trakcyjnej, agregatu lub sieci przemiennej.

Opracowany system stanowi podparcie energetyczne sieci trakcyjnej w dowolnym miejscu, np. w rejonie podstacji lub kabiny sekcyjnej.

Mobi-trak funkcje

Funkcje mobilnego magazynu energii

 • Zwiększenie mocy dostępnej na odcinku sieci trakcyjnej.
 • Dodatkowe źródło zasilania sieci trakcyjnej przyłączane do podstacji trakcyjnej kolejowej (PT) lub kabiny sekcyjnej (KS).
 • Poprawa i stabilizacja parametrów energetycznych sieci trakcyjnej.
 • Awaryjne zasilanie sieci trakcyjnej.

MOBI-TRAK nie wymaga dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania. Zasilanie może odbywać się z trakcji 3 kV DC w okresach zmniejszonego poboru energii przez odbiory (pociągi).

 • Przekształca kabinę sekcyjną w źródła zasilania sieci trakcyjnej bez konieczności podłączania zewnętrznych linii zasilających.
 • Wykorzystuje energię z rekuperacji do zasilania sieci trakcyjnej.
 • Zasila sieć trakcyjną z wykorzystaniem innych niż sieć energetyki zawodowej źródeł zasilania (agregaty, OZE, kogeneracje).
 • Redukuje moc szczytową.
 • Pozwala na awaryjne zasilanie sieci energetyki zawodowej.
 • Umożliwia podłączenie punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

 

 
Mobi-trak korzysci
 • Skrócenie czasu realizacji systemów zasilania dla sieci trakcyjnej nawet o 70% w związku z brakiem konieczności doprowadzania linii zasilających wysokiego napięcia.
 • Instalacja bez konieczności zawierania umów przyłączeniowych na energię elektryczną i związanych z tym opłat
 • Zwiększenie bezpieczeństwa terminowego wykorzystania środków unijnych w takich projektach jak KDP i CPK Solidarność
 • Zabezpieczenie mocy
 • Rozwiązanie relatywnie tanie (możliwość zmiany lokalizacji)
 • Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę
 • Możliwość awaryjnego zasilania sieci nN lub SN po konfiguracji układu
 • Mobilność
 • Szybkość zastosowania (montaż w terenie)


„Litowo – tytanowy magazyn energii do poprawy parametrów sieci elektrycznej SN” otrzymał brązowy medal PGE Energia Odnawialna
na targach ENERGETAB 2018 w Bielsku - Białej

„Modułowy system dynamicznej regulacji obciążenia podstacji trakcyjnej z możliwością podłączenia punktów ładowania”
produkcji firmy MY-SOFT Sp. o.o. i Trakcja PRKiI S.A. na 12 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO otrzymał:

w Konkursie o Medal Prezesa SEP – Medal Prezesa SEP,

w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego – wyróżnienie w kategorii infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna. Firma MY-SOFT Sp. o.o. za „Modułowy Magazyn Energii” otrzymała na targach ENERGETAB 2016 w Bielsku-Białej Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

8-9 listopada 2018 r.
VIII Konferencja „Energetyka na Kolei”

W dniach 8-9 listopada 2018 roku MY-SOFT Sp. z o.o. wzięła udział w VIII Konferencji „Energetyka na Kolei” organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Główne zagadnienia omawiane podczas konferencji dotyczyły szeroko rozumianego magazynowania energii na podstacjach trakcyjnych. Prezes MY-SOFT zaprezentował rozwiązanie spółki dotyczące „Podparcia sieci trakcyjnej 3kV DC za pomocą magazynu energii” – MOBITRAK, będące przyszłością dla rynku kolejowego. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.

KONTAKT
MY-SOFT Sp. z o.o.
ul. Parcelacyjna 1A, 03-155 Warszawa

NIP: 952-00-00-979 
REGON: 002169230 
KRS: 0000132665 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 800.000,00 zł
Sekretariat
tel.: +48 22 519 41 50
e-mail: mobitrak@mobitrak.pl